Waterschapsverkiezingen

 

Eens per 4 jaar verkiezingen

Op woensdag 18 maart 2015 werden de waterschapsverkiezingen gehouden in 22 Nederlandse waterschappen, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten. In alle waterschappen hebben we mensen gevonden om zich in te zetten voor schoon en betaalbaar water. Met meer dan een miljoen stemmen op onze mensen zijn we weer in alle waterschappen vertegenwoordigd. In 18 waterschappen zit Water Natuurlijk in het Dagelijks Bestuur.

Betrokken mensen blijven nodig

De bestuurders van Water Natuurlijk zetten zich binnen de waterschappen in voor de kwaliteit, betaalbaarheid en beleefbaarheid van het water. We hebben echter daarnaast ook betrokken, ervaren en deskundige mensen nodig om onze bestuurders te ondersteunen, en om ons werk buiten de waterschappen uit te dragen. Water Natuurlijk  organiseert regionale bijeenkomsten, excursies om mensen en organisaties bij ons werk te betrekken.

Ons programma

Het landelijk programma van Water Natuurlijk wordt opgesteld door de leden van onze vereniging Water Natuurlijk. Het zijn algemene uitgangspunten en maakt duidelijk waar Water Natuurlijk voor staat. Per waterschap wordt een regionaal programma uitgewerkt met regionale speerpunten. Voor de verkiezingen van 2015 is het volgende programma opgesteld WN Programma op hoofdlijnen (pdf). De regionale programma’s zijn bij de betreffende waterschappen te vinden.

Over Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is een typische waterschap partij, in 2008 speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. Onze bestuurders zetten zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. En vooral ook aantrekkelijk en multifunctioneel.

Water Natuurlijk is een netwerkorganisatie waarvan de bestuurders en leden samenwerken en van elkaar leren om doelen beter te realiseren. Water Natuurlijk is niet gebonden aan een bepaalde politieke partij. Doordat we in alle waterschappen vertegenwoordigd zijn hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd. De steunende organisaties en onze actieve leden zorgen voor aanvullende expertise, ideeën, lokale inbreng en breed draagvlak.


Notice: Undefined variable: showheader in /home/deb95152/domains/wijkwatcher.info/public_html/waternatuurlijk/wp-content/themes/twentysixteen-child/page.php on line 39