Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie.

Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in de regio &&&& zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier.

Hou van Natuur, stem voor Water Natuurlijk!
bestuur Fryslan

Team
Water Natuurlijkvoor het waterschap
Fryslân

Werkgebied Waterschap Fryslân

Hieronder ziet u het werkgebied van Fryslân. Voor meer informatie over het waterschap Fryslân zie

www.wetterskipfryslan.nl

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen