Nieuws uit alle waterschappen

De Activiteitencommissie start binnenkort met voorlichting/lezingen en buitenactiviteiten voor leden en niet leden in de regio Limburg
In het voorjaar, in de zomer en in het najaar start de commissie van de Regio Limburg met de volgende activiteiten:

1 Voorlichting in Venlo, vermoedelijk in de Hoge school met voorlichting over: wat is het nu het nut van Water Natuurlijk.
Met welke projecten is water Natuurlijk bezig? Waarom lid worden? De juiste omschrijving van de voorlichting zal snel bekend worden. Sprekers worden benaderd
2 Onderwerpen: Beheersplan Geul. moeten watermolens nog opgeknapt worden? Het voor en tegen is in onderzoek. Lezing door Thijs Belgers.
Een wandeling langs de Geul, voorlichting Walter Uiterhoeve.
3 ECI rondleiding, vispassage door de heren Thijs Bergers en Didier Lemmens. Met een pauze is dit middag vullend.

Verdere onderwerpen die op de rol staan zijn: nieuwe technieken waterzuivering Venlo, Sluisproject Limmel, watermolens en de Geul,

Binnenkort verneemt u meer. De eerste activiteit start al in maart/april

Leden en niet leden zullen uitgenodigd worden. Er zal een gastlidmaatschap aangeboden worden. 2016 wordt het jaar van de omwenteling. Water Natuurlijk treedt naar
buiten en komt naar u toe.
Natuurlijk zijn mensen van noord tot zuid op iedere activiteit welkom. Vooraf per mail aanmelden zal ook gevraagd worden.

Als u nu al wil reageren kunt u dat doen via email: meegraaf@planet.nl

U verneemt snel meer.
De activiteitencommissie: Walter Uiterhoeve, Thijs Belgers, Jeffry Willems, Ron de Cock, Pierre Wagemans en Ger Meesters


Notice: Undefined variable: showheader in /home/deb95152/domains/wijkwatcher.info/public_html/waternatuurlijk/wp-content/themes/twentysixteen-child/page.php on line 39